Camera analog (CVI/TVI/AHD) (311 sản phẩm)

Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 8MP KX-4K04MC

11.900.000₫ 8.330.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 8MP KX-4K05MC

11.900.000₫ 8.330.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 8MP KX-4K01C4

3.800.000₫ 2.660.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 8MP KX-4K02C4

3.800.000₫ 2.660.000₫
Kbvision

ỐNG KÍNH ZOOM KX-8020VF

9.980.000₫ 6.986.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K11CP

1.360.000₫ 952.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K12CP

1.360.000₫ 952.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K11C

1.500.000₫ 1.050.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K12C

1.500.000₫ 1.050.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K13C

2.080.000₫ 1.456.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K14C

1.960.000₫ 1.372.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K15C

2.980.000₫ 2.086.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 4MP KX-2K14CA

2.340.000₫ 1.638.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2112C4

880.000₫ 616.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2111C4

880.000₫ 616.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2011C4

920.000₫ 644.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2012C4

920.000₫ 644.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-Y2001C4

1.060.000₫ 742.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-Y2002C4

1.060.000₫ 742.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2011S4

1.020.000₫ 714.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2012S4

990.000₫ 693.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2121S4

1.140.000₫ 798.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2013S4

1.180.000₫ 826.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2001S4

1.280.000₫ 896.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-Y2002S4

1.280.000₫ 896.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-Y2021S4

1.280.000₫ 896.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2003C4

1.700.000₫ 1.190.000₫
Kbvision

CAMERA KBVISION CVI 2MP KX-2004C4

1.440.000₫ 1.008.000₫