Combo trọn bộ camera Hikvision (14 sản phẩm)

HIKVISION CHÍNH HÃNG

BỘ 08 CAMERA 2MP DS-2CE16D0T-IR TẶNG ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

13.728.966₫ 7.962.800₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

BỘ 08 CAMERA 2MP DS-2CE56D0T-IT3 TẶNG ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

18.231.035₫ 10.574.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

BỘ 08 CAMERA 2MP DS-2CE16D0T-IT3 TẶNG ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

18.981.379₫ 11.009.200₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

BỘ 08 CAMERA 2MP DS-2CE16D0T-IT5 TẶNG ĐẦU GHI DS-7208HQHI-K1

21.044.828₫ 12.206.000₫