ĐẦU GHI DAHUA IP

ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH DAHUA DHI-NVR4116HS-4KS2/L

2.150.000₫
4.300.000₫

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH POE DAHUA NVR2108-8P-4KS2

3.520.000₫
7.040.000₫

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH POE DAHUA NVR2104-P-4KS2

2.475.000₫
4.950.000₫

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

1.300.000₫
2.600.000₫

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

1.245.000₫
2.490.000₫

ĐẦU GHI NVR1B08HS-8P

3.360.000₫
6.720.000₫

ĐẦU GHI NVR1B04HS-4P

2.400.000₫
4.800.000₫

ĐẦU GHI NVR1B08/L

1.300.000₫
2.600.000₫

ĐẦU GHI NVR1B04/L

1.200.000₫
2.400.000₫

ĐẦU GHI 4 KÊNH IP NVR4104HS-W-S2

3.020.000₫
6.040.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: