Đầu ghi IP Hikvision (57 sản phẩm)

HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1

2.120.000₫ 1.272.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1/M

2.290.000₫ 1.347.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1

2.630.000₫ 1.578.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1/M

2.790.000₫ 1.674.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1(B)

3.390.000₫ 2.034.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1 (B)

3.730.000₫ 2.238.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1/4P

3.810.000₫ 2.286.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-E1

3.810.000₫ 2.286.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7104NI-Q1/4P/M

3.980.000₫ 2.388.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-E1

4.060.000₫ 2.436.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K1(B)

4.320.000₫ 2.592.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1

4.320.000₫ 2.592.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-E1

4.830.000₫ 2.898.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-K1/4P(B)

5.080.000₫ 3.048.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1/8P

5.170.000₫ 3.102.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-E2

5.170.000₫ 3.102.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH DS-7604NI-E1/4P

5.180.000₫ 3.108.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7108NI-Q1/8P/M

5.340.000₫ 3.204.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI IP HIKVISION 4 KÊNH HỖ TRỢ WIFI DS-7604NI-K1/W

5.390.000₫ 3.234.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 4 KÊNH POE DS-7604NI-K1/4P

5.650.000₫ 3.390.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-E2

5.760.000₫ 3.456.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH HỖ TRỢ WIFI DS-7608NI-K1/W

6.260.000₫ 3.756.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH DS-7608NI-K1/8P(B)

6.780.000₫ 4.068.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI IP HIKVISION 8 KÊNH DS-7608NI-K2

7.030.000₫ 4.218.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-K2

7.880.000₫ 4.728.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 16 KÊNH DS-7616NI-E2/8P

8.550.000₫ 5.130.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 8 KÊNH POE DS-7608NI-E2/8P

8.810.000₫ 5.286.000₫
HIKVISION CHÍNH HÃNG

ĐẦU GHI HIKVISION IP 32 KÊNH DS-7632NI-E2

9.230.000₫ 5.538.000₫