ĐẦU GHI KBVISION IP

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

2.390.000₫
4.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH KBVISION KX-C4K8108SN2

2.070.000₫
4.140.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH KBVISION KX-C4K8104SN2

1.890.000₫
3.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH KBVISION KX-D4K8864NR3

18.900.000₫
37.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

15.900.000₫
31.800.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-D4K8816NR3

14.590.000₫
29.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP KBVISION KR-D9832NR

26.860.000₫
53.720.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A4K8108N2

1.890.000₫
3.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-4K8104N2

1.790.000₫
3.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A8118N2

1.490.000₫
2.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A8114N2

1.230.000₫
2.460.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

13.200.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

8.300.000₫
16.600.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KH-C4K6216N2

5.990.000₫
11.980.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: