ĐẦU GHI KBVISION IP

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH WIFI KBONE KN-W108

1.850.000₫
3.700.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH WIFI KBONE KN-W104

1.390.000₫
2.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-C4K8116SN2

2.590.000₫
5.180.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8108SN2

2.150.000₫
4.300.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH IP KBVISION KX-C4K8104SN2

1.990.000₫
3.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH IP 64 KÊNH KBVISION KX-D4K8864NR3

25.500.000₫
51.000.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-D4K8832NR3

19.500.000₫
39.000.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH IP KBVISION KR-D9832NR

26.860.000₫
53.720.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH KBVISION IP KX-A4K8108N2

1.890.000₫
3.780.000₫

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH KBVISION IP KX-A4K8104N2

1.790.000₫
3.580.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A8128N2

1.490.000₫
2.980.000₫

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION IP KX-A8124N2

1.230.000₫
2.460.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 32 KÊNH KBVISION KX-CA4K8432N3

13.200.000₫
26.400.000₫

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH KBVISION KX-CA4K8216N2

8.300.000₫
16.600.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: